WARMTEPLANNEN VOOR TWEE WIJKEN IN OEGSTGEEST

Oegstgeest werkt aan een duurzame toekomst: hierbij wordt geen aardgas meer gebruikt om woningen te verwarmen, maar duurzame alternatieve bronnen. De komende tijd bespreken we met inwoners en ondernemers hoe we hier komen en in welk tempo hier naartoe gewerkt kan worden. En ook: wat je nu al kunt doen. Met dit gesprek beginnen we in twee wijken: de Bloemenbuurt en Nieuw Rhijngeest. Het mogelijke pad naar aardgasvrij wonen vatten we samen in het warmteplan. Voor elke wijk in Oegstgeest wordt een warmteplan opgesteld. Vorig jaar is gekozen om in de Bloemenbuurt en Nieuw-Rhijngeest te starten.    

De komende tijd wordt er een warmteplan opgesteld. In een warmteplan komt te staan welke stappen worden genomen om geen aardgas meer te gebruiken in de wijk. Het is de bedoeling om uiteindelijk helemaal geen woningen meer met aardgas te verwarmen in 2050. We maken een warmteplan, omdat is afgesproken dat we de uitstoot van CO2 verminderen en omdat we geen aardgas uit Rusland en uit Groningen meer willen gebruiken. Bovendien wordt het steeds duurder om aardgas te gebruiken.

Klik hieronder op de wijk waar u woont om te zien wat er tot nu toe in het warmteplan staat.

WIE STELT HET WARMTEPLAN OP?

De gemeente stelt het warmteplan op. Dat kan én wil de gemeente echter niet doen zonder de hulp van inwoners van de twee wijken. Bewoners van deze twee wijken wordt gevraagd om mee te denken over welke aardgasvrije oplossingen mogelijk en wenselijk zijn. Ook bewoners zullen bewoners stappen moeten zetten om hun huizen van het aardgas af te halen. Woningeigenaren bepalen uiteindelijk zelf hoe zij dit doen. Ook ondernemers en andere relevante partijen, zoals netbeheerder Liander en het Hoogheemraadschap van Rijnland, denken mee over het plan. 

NAAR MIJN WIJK